delayed shipment

Sanpo to technika iaidō, w której trzeba zmierzyć się z kilkoma oponentami na raz. Jej skuteczność zależy od kompleksowej oceny sytuacji i wykonania kilku powiązanych ze sobą cięć. Koncentracja tylko na jednym oponencie nie pozwoli na wyjście z sukcesem z takiej opresji.

Czas pandemii to czas nie tylko zawirowań popytu, ale także podaży, zmuszający do kompleksowego spojrzenia na łańcuch dostaw. Załamanie się łańcuchów dostaw spowodowało znaczące obniżenie poziomów obsługi dostawców. Stosowanie deklaratywnych lead time’ów oraz przyjęcie założenia realizacji dostaw w 100% zgodnie z zamówieniem okazały się błędne i nieadekwatne do realiów „nowej” gospodarki. Czy powolne luzowanie obostrzeń pozwala na powrót do stosowania wcześniejszych zasad sterowania zapasami ?

Z mojego doświadczenia wynika, że niewiele firm zwracało przed pandemią uwagę na śledzenie Service Levelu dostawców, a przynajmniej nie robiło tego w sposób usystematyzowany i ubrany w proces. Obietnica powrotu do normalności może rodzić pokusę utrzymania takiego podejścia, mimo że wcale nie było one dobre. Konsekwencją przyjęcia cichego założenia 100% Service Levelu dostawców jest zwykle narażenie się na ryzyko sytuacji out-of-stock wynikającej z dwóch problemów:
– nieterminowych dostaw
– niekompletnych dostaw

Znając aktualną pozycję zapasów oraz prognozę popytu i jej zmienność, jesteśmy w stanie wyliczyć na ile dni sprzedaży starcza nam zapas. Stosując deklaratywny lead time, zamówienie do dostawcy wyślemy w najpóźniejszej możliwej dacie, katóra pozwoli nam na przyjęcie dostawy przed wpadnięciem w sytuację out-of-stock. Jeśli jednak nasz dostawca notorycznie się spóźnia, dostawę możemy otrzymać długo po tym kiedy nasz zapas osiągnie poziom 0. Podobnie sytuacja ma się w przypadku niskiego fill rate dostawcy. Jeśli na bieżąco będziemy  śledzić rzeczywisty Service Level dostawców, jesteśmy w stanie podejmować decyzje dotyczące wielkości zamówień, jak i momentu ich wysyłki, w sposób znacząco ograniczających ryzyko wystąpienia zjawisk out-of-stock. Monitoring poziomu obsługi dostawców można zrealizować np. poprzez wyliczanie odchylenia standardowego dla opóźnień dostaw oraz ich niekompletności w ciągu ostatnich X miesięcy dla każdego produktu. Wyliczone wartości powinny być następnie uwzględnione w procesie zarządzania zamówieniami do dostawców np. poprzez ich uwzglednienie w wyliczonym poziomie zapasu bezpieczeństwa lub poprzez przesunięcie daty wysłania zamówienia.

Dodatkową informacją jaką warto także brać pod uwagę przy składaniu zamówień to kalendarz pracy naszego dostawcy. A w zasadzie kalendarz dni, w które on nie pracuje. Mając taką wiedzę jesteśmy w stanie zgromadzić zapas z wyprzedzeniem na okres pokrycia sprzedaży w momencie braku dostępności naszego dostawcy.

Dowiedzi się więcej jak Smartstock optymalizuje zapas z uwzględnieniem Service Levelu dostawcy oraz kalendarza dostępności dostawców. Zamów demo.

Technika Sanpo w wykonaniu nauczyciela naszej szkoły iaidō Takashi Kurokiego do obejrzenia na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=XA0EV1UNSX8