Brak widoczności w SCM_2

Pewne powiedzenie Budo mówi „Pojedyncza drobina pyłu w oku może sprawić, że trzy światy wyglądają na bardzo wąskie; uwolnij swój umysł i żyj bez przeszkód!” Chociaż znaczenie tych słów można zinterpretować dość swobodnie, to bez wątpienia ich esencja sprowadza się do podejmowania decyzji w oparciu o informacje, których nic nie zakłóca.

Funkcjonowanie w łańcuchu dostaw opiera się na wymianie informacji z naszymi kontrahentami tj. odbiorcami i dostawcami. Jak często jednak (nie) dzielimy się naszymi prognozami i projekcjami zapasów patrząc w przód z zasłoniętymi oczami, i tym samym podejmując nieoptymalne decyzje?

Dobrze znany w logistyce efekt bicza (ang. Bullwhip effect) ma swoje źródło głównie w braku przekazywania na bieżąco informacji idących z dołu łańcucha dostaw w jego górę. W wyniku tego podejmowane decyzje opierają się na analizie nieaktualnych i zdeformowanych sygnałów popytowych. Prowadzi to do sytuacji out-of-stock w jednych grupach asortymentowych i jednocześnie overstock w innych grupach w całym łańcuchu dostaw. Wszyscy partnerzy działający w ramach łańcucha dostaw na tym tracą w wyniku niższej sprzedaży i rosnących kosztów. W efekcie stają się mniej konkurencyjni i zaczynają wypadać z rynku.

Aby znacząco zredukować tą niedoskonałość wystarczy zwiększyć częstotliwość generowania prognoz i analiz projekcji przyszłych zapasów, jednocześnie komunikując swoje potrzeby z partnerami w górze łańcucha dostaw.

Trafność prognoz i projekcji zapasów można dodatkowo zwiększyć poprzez przekazywanie sobie wzajemnie informacji na temat przyszłych promocji, udziału w eventach stymulujących sprzedaż, etc. Każda taka informacja usuwa kolejną drobinę pyłu z naszego oko i pozwala na lepsze podejmowanie decyzji.