Kompletne rozwiązanie do optymalizacji zapasów i zatowarowania

DATURE dostarczy Ci informacji potrzebnych do utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów we właściwym czasie. Uwzględniając popyt w kolejnych okresach, terminy realizacji dostaw, stan zapasu i ograniczenia logistyczne poprawisz dostępność towaru i zmniejszysz ryzyko utraty sprzedaży. Jednocześnie unikniesz nadmiernego zapasu i zamrożenia kapitału obrotowego.

Automatyzuj proces i koncentruj się tylko na wyjątkach

Analizowanie szerokiego portfolio zapasów i podejmowanie decyzji o zatowarowaniu na bazie wielu systemów i arkuszy kalkulacyjnych wymaga sporo czasu i wysiłku. Dature automatyzuje proces generowania prognoz i rekomendacji zatowarowania oferując przy tym zestaw alertów powiadamiających o sytuacjach wymagających szczególnej uwagi tj. ryzykach wystąpienia out-of-stock i overstock.

Działaj efektywniej niż twoja konkurencja

Nasze rozwiązanie do optymalizacji zapasów wykorzystuje zaawansowane algorytmy uwzględniające Twoje ograniczenia w łańcuchu dosataw oraz wymagany poziom obsługi popytu (Service Level). Dzięki temu Twoje decyzje biznesowe będę trafniejsze, a Twoja firma będzie mogła rosnąć szybciej niż konkurencja.

Optymalizuj zapas bezpieczeństwa

Decyzje o wysokości zapasu bezpieczeństwa powinny być zawsze dostosowane do aktualnych zachowań popytu, ich zmienności oraz Twoich celów biznesowych. Ręczne sterowanie tym procesem jest bardzo uciążliwe i prowadzi do nieoptymalnych decyzji. Nasze uczenie maszynowe dynamicznie kalkuluje statystyczny zapas bezpieczeństwa i wiąże jego wysokość z wymaganym przez Ciebie poziomem dostępności każdego z twoich produktów w każdej lokalizacji. Dzięki temu redukujesz ryzyko sytuacji out-of-stock i overtock. Twoi klienci są bardziej zadowoleni, a Twoje przychody i zyski rosną.

Zobacz kalkulator korzyści biznesowych >>

Zabezpiecz się przed sezonowym ograniczeniem dostępności towarów

Sezonowe wzrosty popytu powodują czasowe ograniczenia w dostępności towarów wynikające z tego, że zasoby Twoich dostawców są w 100% wykorzystane. Jeśli nie chcesz stracić klientów to z pewnością wartym rozważenia jest gromadzenia zapasu sezonowego z wyprzedzeniem. Nasze rozwiązanie pomoże Ci w tym generując rekomendacje zatowarowania przed sezonem, abyś w sezonie mógł z powodzeniem dostarczyć swoim klientom towar, którego potrzebują.

Uwzględniaj wiedzę ekspercką w decyzjach

Otoczenie gospodarcze jest bardzo dynamiczne, a wzorce zachowań Twoich klientów z przeszłości mogą się zmieniać pod wpływem nieoczekiwanych zdarzeń. W takich sytuacjach statystyczne prognozy popytu mogą okazać się nietrafne. Jeśli twój konkurent zamknął okresowo działalność, albo właśnie pozyskałeś nowego, dużego klienta to wiedzę taką możesz wprowadzić do naszego systemu w formie własnej prognozy i skorygować wyliczony popyt statystyczny. Nasz mechanizm optymalizacji zapasów uwzględni tą informację przy generowaniu rekomendacji zatowarowania.