Prognozowanie popytu

Wszystko, czego potrzebujesz, aby trafnie prognozować

Oprogramowanie DATURE zapewnia automatyczną funkcję prognozowania popytu na poszczególne towary w zależności od typu rotacji w każdej Twojej lokalizacji. Nasze prognozy pomogą Ci odkryć trend sprzedaży i sezonowość oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wyższa trafność prognoz

Niezależnie czy zarządzasz setkami czy dziesiątkami tysięcy SKU nasza skalowalna platforma oparta o chmurę obliczeniową Microsoft Azure pozwala na szybkie generowanie i wyświetlanie rezultatów prognozy, co oszczędza Twój czas i pozwala podejmować lepsze decyzje. Nasze rozwiązanie wykorzystuje Artificial Intelligence (AI) oraz Machine Learning (ML) do symulacji wielu modeli prognostycznych i wyboru tego najlepszego w danym momencie dla każdego Twojego SKU, zapewniając trafniejsze prognozowanie popytu.

Dziesiątki zaoszczędzonych godzin

Dature nie tylko podnosi jakość prognoz, ale także redukuje żmudną pracę manualną. Nawet najlepszy model prognostyczny może generować prognozy obarczone wysokim błędem, jeśli dane wsadowe zawierają szum w postaci promocji, pojedynczych dużych zamówień klientów czy braku sprzedaży będącej wynikiem sytuacji out-of-stock. Zastosowanie mechanizmów uczenia maszynowego do imputacji danych pozwala na zmniejszenie wpływu szumu na jakość prognoz i oszczędność czasu na wykonywanie tych operacji manualnie. Kiedy wysoka jakość idzie w parze z automatyzacją, lepsze decyzje można podejmować w krótszym czasie. Zaoszczędzony czas możesz zainwestować w inne działania operacyjne.

Zobacz kalkulator korzyści biznesowych >>

Żadna szansa sprzedażowa nie zostaje pominięta

Trafność prognoz związana jest z właściwym dopasowaniem modelu do wzorca popytowego. Jeśli Twoje produkty zachowują się w odmienny sposób w ciągu roku, niezależnie do typowej sezonowości, to z pewnością masz do czynienia z wpływem tzw. dni kalendarzowych na swoją sprzedaż. Uwzględnienie wpływu dni kalendarzowych we wzorcach popytowych pozwala na redukcję zjawisk out-of-stock i utrzymanie lojalności Twoich klientów. Wykorzystanie uczenia maszynowego do radzenia sobie z ruchomymi dniami kalendarzowymi np. świętami Wielkanocnymi oszczędza czas na analizowanie danych i ogranicza błąd związany z przeoczeniem istotnych dla Twojego biznesu zwyżek popytu.

Lepsze decyzje marketingowe

Rosnące portfolio produktów wpływa nie tylko na ilość utrzymywanych w ofercie grup asortymentowych, ale także liczbę produktów dostępnych w każdej grupie. Na pewno dużo czasu zajmuje Ci analizowanie tego czy zachowują się one podobnie. Inne ważne zagadnienie to ich wzajemny wpływ na siebie. Wizualizacja sprzedaży historycznej i prognoz poszczególnych grup oraz produktów względem siebie, z uwzględnieniem wpływu dni kalendarzowych i promocji pozwala łatwo ocenić relacje między nimi i podejmować lepsze decyzje co do działań marketingowych i sprzedażowych w przyszłości.