Prognozowanie popytu i optymalizacja zapasów
w trzech prostych krokach

Dature jest usługą działającą w chmurze polegającą na prognozowaniu popytu i optymalizacji rekomendacji zatowarowania na podstawie dostarczonych danych. Działanie aplikacji można zobrazować w 3 prostych krokach: import danych, analiza wyników, eksport rekomendacji i prognoz.

Krok 1 - Import Danych

Przygotuj swoje dane do importu i prześlij je do naszego oprogramowania

Krok 2 - Analiza Wyników

Zaloguj się do naszej aplikacji i przejrzyj przygotowane dla Ciebie wyniki i analizy.

Krok 3 - Eksport Danych

Wyeksportuj rekomendacje i prognozy,  a następnie zaczytaj je do swojego systemu ERP

IMPORT DANYCH DO APLIKACJI

Dane, niezbędne do prawidłowego działania aplikacji, są pobierane w z góry ustalonym formacie. Import danych odbywa się standardowo poprzez pliki płaskie:
Pliki importowane przez Dature dzielą się na dwa typy:

  • Pliki z danymi słownikowymi, importowane przy rozpoczęciu korzystania z usługi, aktualizowane w miarę potrzeby, tj. pojawienia się zmian. Przykładowe dane słownikowe: unikalny numer produktu, nazwa produktu, unikalny numer dostawcy, nazwa dostawcy, unikalny numer lokalizacji, nazwa lokalizacji, ograniczenia logistyczne.
  • Pliki z danymi zaczytywanymi w ustalonej częstotliwości, np. tygodniowej lub miesięcznej. Przykładowe dane to historia sprzedaży, aktualny stan zapasu, towary w drodze, itp.

OBLICZENIA I PREZENTACJA DANYCH

Po zaczytaniu danych do oprogramowania następuje ich przetwarzanie tj. kalkulacja prognoz, a następnie generowanie rekomendacji zatowarowania z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning. Analizowana jest też projekcja zapasu w czasie i szacowane ryzyko wystąpienia sytuacji przetowarowania oraz utracenia sprzedaży.

Użytkownik uzyskuje dostęp do wyników działania oprogramowania logując się na swoje konto. Dature oferuje prosty interface użytkownika pozwalający na łatwy przegląd wyników działania oprogramowania.

EKSPORT DO SYSTEMU ERP

Rekomendacje zatowarowania jak i prognozy mogą być wyeksportowane przez Uzytkownika, a następnie zaczytane np. do systemu ERP. Import danych do systemów ERP nie jest objęty usługą subskrypcji