Smartstock > Dystrybucja

Dystrybucja

dystrybucja

Sukces rynkowy przedsiębiorstw dystrybucyjnych związany jest nierozerwalnie z możliwością dostarczenia klientom poszukiwanych towarów w możliwie krótkim czasie po konkurencyjnej cenie. Dzięki temu firmy mogą generować zyski i mieć dostęp do środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój.

Tradycyjne stosowane przez firmy strategie w obszarze zatowarowania magazynów dystrybucyjnych, oparte o uproszczone metody, które sprawdzały się jeszcze do niedawna, okazują się teraz niewystarczające. Wysoka zmienność popytu rynkowego oraz elementów wpływających na łańcuch dostaw powodują z jednej strony występowanie zjawisk braku dostępności jednych grup towarowych z drugiej zaś przetowarowanie w innych grupach towarowych.

Brak dostępności towaru skutkuje utratą sprzedaży, klientów i marży. Nadmierny zapas wpływa na zwiększone koszty kapitału obrotowego i dodatkowe koszty logistyczne np. ubezpieczenia, operacje magazynowe, dodatkowe koszty transportu, itp.

Rozwiązaniem skutecznie minimalizującym tego typu niepożądane zjawiska jest wykorzystanie zaawansowanych metod prognozowania popytu pozwalających na wychwycenie zarówno zmian w preferencjach klientów w postaci trendu, sezonowości ich zachowań oraz wpływu dni kalendarzowych i promocji cenowych. Wiedza na temat zmienności popytu w czasie pozwala działać proaktywnie i z wyprzedzeniem przygotować się na sytuacje zarówno oczekiwanego wzrostu popytu w jednych grupach towarowych, jak i jego obniżenia na inne grupy towarowe, i odpowiednio dostosować do tego strukturę zapasu.

Drugim elementem pozwalającym na zwiększenie efektywności w zarządzaniu zapasami jest optymalizacja zapasów. Informacja na temat popytu i jego zmienności jest bardzo istotną, ale nie jedyną daną pozwalającą na utrzymywanie optymalnego poziomy zapasów. Elementami, które mają duży wpływ na decyzje dotyczące tego co, kiedy i w jakiej ilości zamówić są związane z ograniczeniami logistycznymi. Do najważniejszych z nich należą informacje na temat czasów dostaw towarów oraz poziomu wiarygodności dostawców mierzonym terminowością dostaw i ich kompletnością, ograniczeniami wielkości zamówień tj. minimami i maksymami logistycznymi, kalendarzami pracy dostawców oraz własnych centrów dystrybucji, itd. Rozumienie wpływu tych czynników na proces zamawiania pozwala z jednej strony właściwie kształtować proces odnawiania zakupów, z drugiej zaś utrzymywać właściwy poziom zapasu bezpieczeństwa.

Wykorzystanie zaawansowanych metody prognostycznych oraz mechanizmu analizy zapasów na bazie ograniczeń logistycznych ujętych w pełni zautomatyzowany i skalowalny wraz z wolumenem sprzedaży proces pozwala na generowanie optymalnych rekomendacji dotyczących zatowarowania centrum dystrybucji.