SmartStock > Produkcja

Produkcja

Sukces rynkowy przedsiębiorstw produkcyjnych związany jest nierozerwalnie z możliwością utrzymania zakontraktowanych poziomów obsługi klienta (Service Level) przy zachowaniu dbałości o poziom kosztów i cashflow. Dzięki temu firmy mogą generować zyski i mieć dostęp do środków finansowych umożliwiających dalszy rozwój.

Tradycyjne stosowane przez firmy strategie w obszarze budowania zapasów w magazynach dystrybucyjnych oparte o proste wyliczenie dni pokrycia sprzedaży, które sprawdzały się jeszcze do niedawna, okazują się teraz niewystarczające. Wysoka zmienność popytu rynkowego oraz elementów wpływających na łańcuch dostaw powodują z jednej strony występowanie zjawisk braku dostępności jednych grup towarowych z drugiej zaś przetowarowanie w innych grupach towarowych.

Brak dostępności towaru skutkuje brakiem utrzymania wymaganych poziomów obsługi klienta, karami, utratą sprzedaży i marży. Niewłaściwa struktura zapasu wpływ na zwiększone koszty produkcji, kapitału obrotowego i dodatkowe koszty logistyczne, a także cashflow.

Rozwiązaniem skutecznie minimalizującym tego typu niepożądane zjawiska jest wykorzystanie zaawansowanych metod prognozowania popytu pozwalających na wychwycenie zarówno zmian w preferencjach klientów w postaci trendu, sezonowości ich zachowań oraz wpływu działań marketingowych i promocji cenowych. Wiedza na temat zmienności popytu w czasie pozwala budować realistyczne plany sprzedaży oraz działać proaktywnie, z wyprzedzeniem przygotowując się na sytuacje zarówno oczekiwanego wzrostu popytu w czasie na pewne grupy towarowe, jak i jego obniżenia na inne grupy towarowe, i odpowiednio dostosować do tego strukturę zapasu.

Drugim elementem pozwalającym na zwiększenie efektywności w zarządzaniu zapasami jest optymalizacja budowy zapasu bezpieczeństwa. Informacja na temat popytu i jego zmienności jest bardzo istotną, ale nie jedyną daną pozwalającą na utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów bezpieczeństwa. Elementami, które mają duży wpływ na decyzje dotyczące tego co, kiedy i w jakiej ilości wyprodukować są związane zarówno w wymaganym poziomem obsługi klienta jak i ograniczeniami produkcyjnymi i logistycznymi. Do najważniejszych z nich należą informacje na temat czasu realizacji zleceń produkcyjnych, ograniczeniami wielkości produkcji tj. minimalnymi partiami i ich wielokrotnościami, kalendarzami pracy, itd. Rozumienie wpływu tych czynników na proces budowy zapasu bezpieczeństwa pozwala utrzymywać właściwy poziom zapasu bezpieczeństwa.

Wykorzystanie zaawansowanych metody prognostycznych oraz mechanizmu analizy zapasów na bazie wymaganych poziomów obsługi klienta, ograniczeń logistycznych i produkcyjnych ujętych w pełni zautomatyzowany i skalowalny wraz z wolumenem sprzedaży proces pozwala na generowanie optymalnych rekomendacji dotyczących zatowarowania centrum dystrybucji.

Ważne jest przy tym, żeby osoby odpowiedzialne w firmie za poziom zapasów i plany sprzedaży mogły w prosty sposób zamienić wygenerowane przez system rekomendacje w gotowe do przekazania wytyczne do planistów produkcji. Dzięki temu zmiana jakościowa w postaci wyliczonych wielkości dla zapasów nie zaburza realizowanych przez klienta procesów, co znacznie przyspiesza czas na produktywne wprowadzenie rozwiązania i uzyskanie korzyści biznesowych.

Szacunkowe wyliczenia dotyczące potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z zastosowania omawianego rozwiązania pokazują, że klienci stosujący takie podejście i narzędzia mogą zredukować nadmiarowy zapas w przedziale od 5%-15% i podnieść wielkość sprzedaży o 1%-5%, w zależności od specyfiki.