Smartstock > Blog pl >

Jak zabezpieczyć się przed niższym poziomem obsługi ze strony dostawców

Sanpo to technika iaidō, w której trzeba zmierzyć się z kilkoma oponentami na raz. Jej skuteczność zależy od kompleksowej oceny sytuacji i wykonania kilku powiązanych ze sobą cięć. Koncentracja tylko na jednym oponencie nie pozwoli na wyjście z sukcesem z takiej opresji. Czas pandemii to czas nie tylko zawirowań popytu, ale także podaży, zmuszający do…

1 czerwca, 2020
Zobacz post

Wpływ wartości odstających (ang. Outlier) na wyliczenie zapasu bezpieczeństwa

W japońskiej sztuce walki mieczem samurajskim iaidō poza doskonałą techniką bardzo ważnym elementem jest zachowanie czujności i zdolność do błyskawicznego działania. Jedną z moich ulubionych technik jest Ushirogiri. Nasz oponent znajduje się za nami. Dopóki nie odwrócimy się i nie dokonamy analizy sytuacji nie będziemy mogli wykonać skutecznego cięcia. Podobnie jest z Outlierami. Nie będziemy…

25 maja, 2020
Zobacz post