Smartstock > Blog pl >

Istota i znaczenia zapasu zabezpieczającego i jego implikacje z błędami prognoz popytu

Zapas zabezpieczający jest utrzymywany dla zabezpieczenia przed zmiennością popytu (odchyleniami popytu od prognoz) oraz zmiennością czasu cyklu uzupełnienia zapasów. Właściwy poziom  zapasu bezpieczeństwa pozwala uniknąć sytuacji braku zapasu w przypadku nieoczekiwanego wzrostu popytu lub wydłużenia się cyklu dostawy [1]. Niezbędne informacje do wyznaczenia zapasu zabezpieczającego to [2]: Oszacowanie odchylenia standardowego błędu prognozy popytu w cyklu…

3 marca, 2022
Zobacz post