biuro@smartstock.cloud

1. Standardowe Wsparcie Techniczne obejmuje możliwość zgłaszania problemów przez Klienta (jego Użytkowników Końcowych) na Formularzu kontaktowym w sposób opisany w Dokumentacji Produktu lub na adres-email: support@smartstock.cloud

2. Zgłoszenia problemów są przekazywane do Konsultanta Wsparcia Technicznego. Konsultant będzie współpracował z użytkownikiem w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemu. Niemniej w celu szybszego rozwiązania problemu zgłoszenie powinno zawierać:
a. temat jednoznacznie wskazujący na zgłoszenie problemu;
b. czas wystąpienia problemu zauważonego przez Klienta;
c. opis czynności dokonanych w celu wstępnego zdiagnozowania problemu;
d. opis problemu zawierający okoliczności i miejsce jego wystąpienia;
e. jeżeli to możliwe treści komunikatów, zrzuty ekranowe obrazujące problem;

f. ewentualne oczekiwania w zakresie realizacji.

3. Zgłoszone przez Klienta problemy uznawane są za zamknięte wówczas, gdy konsultant wspólnie z Klientem uzgodnią, że udało się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. W sytuacji, gdy Konsultant Wsparcia Technicznego czeka na odpowiedź ze strony Klienta i po upływie 2 tygodni nie otrzyma od niego żadnego sygnału, podejmuje 2 próby kontaktu z Klientem. Jeśli nie przyniosą one sukcesu, konsultant zamyka problem, który zostaje uznany za rozwiązany.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia problemu lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Smartstock przez podmioty, za które Smartstock nie ponosi odpowiedzialności, bądź działają na rzecz Smartstock, jako podwykonawcy np. Operator Chmury, Smartstock przesyła Klientowi w możliwie najkrótszym terminie, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.

5. Konsultant Wsparcia Technicznego dyżuruje w godzinach pracy Smarstock, między 9:00 a 17:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Klient może dokonywać zgłoszeń w trybie 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia.